مراکز فروش و نمایندگی های کاشی تیما

شرکت صنایع کاشی تیما دارای تعداد قابل توجهی نمایندگی فروش در کشور است. هدف از ایجاد این نمایندگان فروش کاشی ،تسهیل ارائه خدمات فروش شرکت است.

مشتریان محترم می توانند در هر نقطه ای از کشور که باشند بدون تماس تلفنی با دفتر مشهد یا کارخانه اقدام به تماس با مراکز و نمایندگی های فروش کاشی تیما در نزدیکترین نقطه به منطقه خود کنند. بدیهی است نمایندگان فروش کاشی تیما مسئولیت دادن اطلاعات کامل راجع به محصولات و معرفی و بازدید از کلیه کاشی های تولیدی کارخانه را بعهده خواهند داشت. ارائه خدمات پس از فروش نیز منحصر به نماینده مربوطه در منطقه شما خواهد بود.